Międzynarodowa konferencja "Lokomotywa kultury - pociąg do współpracy. Wspólne tory biznesu, sztuki i nauki"


Fotorelacja >>

 

Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów

Co sztuka współczesna ma wspólnego
z przedsiębiorczością? Czy klastry w sektorze kreatywnym mają szanse istnienia i co skłania przedstawicieli tego obszaru do współpracy? Dlaczego warto ją budować? Jak przemysł kreatywny wpływa na podnoszenie
atrakcyjności regionu?

To tylko wybrane tematy, które zostały poruszone podczas konferencji z udziałem polskich
i zagranicznych menadżerów kultury, socjologów, przedstawicieli instytucji publicznych
i otoczenia biznesu.

Środowisko artystyczne reprezentowały m.in. francuska performerka Christine Bouvier oraz Bartosz Szydłowski - dyrektor Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie, którzy pokazali, jak działania artystyczne integrują i aktywizują lokalną społeczność.

Konferencja była podsumowaniem czteroletniego projektu „Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów", realizowanego przez Galerię Bielską BWA w latach 2008-2011 we współpracy
z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej i Oslo Teknopol, dofinansowanego
przez Norweski Mechanizm Finansowy i Gminę Bielsko-Biała.

Ważnym punktem obrad była inauguracja działalności Klastra Kreatywnego „Lokomotywa Kultury", którego inicjatorem jest Fundacja Galerii Bielskiej, a także promocja publikacji podsumowujących działania projektu „Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów".

Konferencja przebiegała w scenerii wystawy pt. „Biała nad Białą", zorganizowanej specjalnie dla Galerii Bielskiej BWA przez Galerię Biała w Lublinie.

 

PROGRAM KONFERENCJI >>

  Conference schedule

Karta zgłoszenia >>

 

_______________________________________________

Organizator                                   Finansowanie

                        Gmina Bielsko-biała      Norway Grants

 

Partnerzy    

     

 

Patroni medialni 

Gazeta Wyborcza    Kronika Beskidzka    TV Bielsko   Radio Katowice    Silesia Kultura    wiadomosci 24   a   BB365.info   

    NGO.pl       CSRinfo    Obserwator.media.pl

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>