Otwarcie wystawy Fotografia Dzikiej Przyrody 2008, na zdjęciu po prawej Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult, dyrektor galerii Agata Smalcerz i kurator wystawy w Polsce Jerzy Zegarliński, 3 września 2009, fot. K. Morcinek  Otwarcie wystawy Fotografia Dzikiej Przyrody 2008, od lewej kurator wystawy w Polsce Jerzy Zegarliński, dyrektor galerii Agata Smalcerz, 3 września 2009, fot. K. Morcinek

 

  Otwarcie wystawy, na zdjęciu Andrzej Janaczek - prezes Zarządu Zakładów Tłuszczowych Bielmar, dyrektor galerii Agata Smalcerz, 3 września 2009  Otwarcie wystawy, Michał Budzyński i jego nagrodzona praca Ostanie tchnienie jesieni, 3 września 2009

 

  Otwarcie wystawy, dyrektor galerii Agata Smalcerz i Z-ca Prezydenta Miasta Bielska-Białej Zbigniew Michniowski, 3 września 2009, fot. K. Morcinek  Otwarcie wystawy Fotografia Dzikiej Przyrody 2008, 3 września 2009, fot. K. Morcinek

 

  Otwarcie wystawy Fotografia Dzikiej Przyrody 2008, 3 września 2009, fot. K. Morcinek  Otwarcie wystawy Fotografia Dzikiej Przyrody 2008, 3 września 2009, fot. K. Morcinek

 

  Otwarcie wystawy Fotografia Dzikiej Przyrody 2008, 3 września 2009, fot. K. Morcinek  Otwarcie wystawy Fotografia Dzikiej Przyrody 2008, 3 września 2009, fot. K. Morcinek

 

  Otwarcie wystawy Fotografia Dzikiej Przyrody 2008, 3 września 2009, fot. K. Morcinek  Otwarcie wystawy Fotografia Dzikiej Przyrody 2008, 3 września 2009, fot. K. Morcinek

wróć do tekstu


Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>