Dzień Wolnej Sztuki - opis specjalistów


Justyna Łabądź - ur. w 1987 roku w Bielsku-Białej. Pracownik merytoryczny Galerii Bielskiej BWA. Studia na kierunku filologia polska, specjalność medialna i dodatkowa specjalność kulturoznawstwo, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (2012); studia z historii sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2012). Koordynatorka, kuratorka wielu projektów artystycznych. Autorka artykułów w wydawnictwach naukowych i prasie poświęconej kulturze; autorka albumu "Malarstwo - najpiękniejsze obrazy" (2014).

Paweł Ziegler - ur. w 1988 roku w Katowicach. W 2012 roku zdobył tytuł magistra na kierunku filologia polska na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, w roku 2013 ukończył studia na kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Śląskim. Od 2013 roku jest studentem studiów doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, dyscyplina - literaturoznawstwo polskie. Jego naukowe zainteresowania dotyczą problemów konstruowania szeroko rozumianej tożsamości, zwłaszcza manifestowanej w tekstach literackich i sztuce.

Szymon Sojka - ur. w 1984 roku w Tychach. Dyplom z filologii polskiej obronił w 2008 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w swojej pracy zajmował się pojęciem sensacji w literaturze romantycznej. Historię sztuki ukończył cztery lata później, także na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - w pracy starał się przybliżyć historię barokowej rezydencji w Tychach. Nie lubi pisać, za to dużo mówi.

Krzysztof Morcinek - ur. w 1965 roku w Dzierżoniowie. Studia z grafiki na Wydziale Pegagogiczno-Artystycznym cieszyńskiej filli Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (dyplom w 2001 roku). W latach 1991-1999 prowadził niezależną prywatną Galerię "Miejsce" w Cieszynie. Obecnie pracownik merytoryczny Galerii Bielskiej BWA. 

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>