ALICJA ŻEBROWSKA, JACEK LICHOŃ - UPŁYNNIANIE INFILTRONU JAKO DROGA KRZYŻOWA


UPŁYNNIANIE INFILTRONU JAKO DROGA KRZYŻOWA

STACJA V - BIELSKO-BIAŁA, MAJ 2014

autorzy: Alicja Żebrowska/Jacek Lichoń


I. I N F I L T R O N

Projekt Infiltron powstaje od końca 1997 roku.
Polega na wyznaczonym przez jego autorów sposobie uczestnictwa w różnych dziedzinach życia społecznego. Dzieło powstaje na pięciu poziomach aktywności:
INFILTRACJA - polega na uczestnictwie artystów w rytuałach danej kultury oraz w zrytualizowanych czynnościach instytucji społecznych.
Podstawową zasadą jest przestrzeganie obowiązujących reguł i przyjętych form w trakcie przebiegu tych wydarzeń, przy jednoczesnym wprowadzaniu własnych elementów modyfikujących.
W wyniku artystycznej ingerencji w powszechnie przyjętą i znormalizowaną rzeczywistość, rytuał pomimo iż nie jest zmieniony, nabiera nowych znaczeń.
Infiltracja jest autonomicznym rodzajem działania artystycznego, spokrewnionym z akcjonizmem.
Infiltracje z zasady nie są inscenizowane. Wszystkie działania wchodzące w skład Infiltronu maja miejsce w zastanych realiach.

INWIGILACJA - zapis relacji między autorami w kontekście powstającego dzieła.
FALSYFIKACJA - to praca konceptualna nad dziełem
UPŁYNNIANIE - metoda prezentacji projektu

Zakresy Infiltracji wzajemnie się ze sobą krzyżują. Jednym ze sposobów ich ujęcia jest wyróżnienie rodzajów rytuałów i czynności zrytualizowanych w jakich braliśmy udział.
- rytuały urzędowe (śluby cywilne w USC, rozwody i rozprawy pojednawcze w sądzie, zmiana nazwisk, wymiana dowodów osobistych, pobieranie odpisów aktów ślubu i urodzin i rozwodów, składanie pozwów rozwodowych)
- rytuały instytucji religijnych (pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę, ceremonie ślubne różnych wyznań - katolickie, prawosławne, protestanckie, ewangelickie; formalności urzędowe związane z zawieraniem ślubów, katolickie lekcje przedmałżeńskie, przysięga na krzyż, uzyskanie dyspensy z Kurii Metropolitarnej, chrzest i Nadanie Ducha w Kościele Mormonów, Przekazanie Planu Komórkowego u Raelian, medytacja u Różokrzyżowców, msza w Kościele Zielonoświątkowców , rytuał przejścia na inną religię - prawosławie , rytuały szamańskie, medytacja Zen, komunia w Misji Czaitanii, wykład Kabały, msza Adwentystów Dnia Siódmego)
- rytuały kulturowe (uczestnictwo w koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy , uczestnictwo w akcji Timo Bergera gotowania książek , uczestnictwo w konferencji otwierającej festiwal z udziałem grupy VOINA, mecz w szachy w strefie kibica podczas meczu Polska-Rosja w piłkę nożną, udział w scenie otwartej BWA Bielsko-Biała )
- rytuały naukowe/paranaukowe (izolacja DNA plazmidowego wysokiej czystości na Politechnice Łódzkiej, przystąpienie do Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego i rytuał obserwacji ptaków, cykl 10 testów projekcyjnych Szondiego (psychologia), poszukiwanie źródeł rzek (Młynówka w Krakowie, Biała Przemsza, San, Łyna, Złota Łącza, Biała)
- rytuały polityczne (demonstracja w obronie IPN, demonstracja w rocznicę katastrofy w Smoleńsku, demonstracja w dniu Święta Niepodległości 11 Listopada, demonstracja w rocznicę pogrzebu prezydenta Kaczyńskiego na Wawelu, demonstracja w obronie Młynówki Królewskiej).


II . UPŁYNNIANIE INFILTRONU JAKO DROGA KRZYŻOWA

UPŁYNNIANIE to sposób prezentacji Infiltronu będący konsekwencją założenia, że jest on dziełem otwartym. Polega na prezentacji wcześniejszych działań, w ramach nowej Infiltracji. W czasie każdego Upłynniania następuje zespolenie elementów z poprzednich działań z dopiero powstającymi; czyli prezentacja dzieła jest jego tworzeniem. Forma Upłynniania jest metodą na kolejne transgresje znaczeń wykonywanych rytuałów. Pierwszym tego typu zabiegiem jest Infiltracja. Forma Upłynniania podlega ciągłym działaniom falsyfikacyjnym, przez co każde Upłynnianie realizowane jest inną metodą.

Dotychczas odbyły się:

1. Upłynnianie Infiltronu na Turbaczu, Projekcja na Grzybobraniu
2. Upłynnianie Infiltronu w ramach wystawy „Witajcie w Mediach", Infiltracja rytuału Nabożeństwa Majówkowego w strojach Tadżyckich - Transmisja, Królikarnia, Warszawa
3. Upłynnianie Infiltronu na Zaduszkach, Cmentarz Rakowicki w Krakowie
4. Upłynnianie Infiltornu Jako Artist Talk, klub Od Nowa, Toruń
5. Upłynnianie Infiltronu W Formie Transmisji Zwrotnych, jednoczesne projekcje w 4 miastach:
na festiwalu Alternative Now WRO 2011, Wrocław; w Lubelskiem Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych; na Wydziale Matematyki Politechniki Toruńskiej; w Galerii Spichrz 7 na Wyspie Spichrzów w Gdańsku

Alicja Żebrowska, Jacek Lichoń, Zdjęcie ślubne, 1999, fotografia

Alicja Żebrowska, Jacek Lichoń, Zdjęcie ślubne
 / Infiltracja / Ślub Protestancki w Narodowym
 Kościele Norweskim w Strojach Żydowskich, 1999, fotografia

__________________________________________________________________Obecnie jest realizowane Upłynnianie Infiltronu Jako Droga Krzyżowa.
Podstawową formą jest stacja, w ramach której odbywa się projekcja filmów . Każda ze stacji łączy prezentację naszych poprzednich działań z nowymi infiltracjami związanymi z lokalizacją każdego z BWA. Nowe infiltracje opierają się na idei docierania za pomocą źródeł rzek do źródeł historycznych danego miasta. Tworząc sieć wodną budujemy jednocześnie sieć powiązań historycznych, kulturowych budując ostateczną artystyczną transgresję miejsca - galerii, miasta i całego regionu.

Dotychczas miały miejsce cztery stacje:

STACJA I - KRAKÓW MÓGŁ BYĆ DRUGĄ WENECJĄ
zawierała materiały z naszych infiltracji w Szkole Różokrzyża, Kościele Mormonów, Misji Czaitanii i wykładów/medytacji Zen oraz nową akcję poszukiwania źródeł - w tym wypadku Młynówki Królewskiej - sztucznego kanału który od średniowiecza do potopu szwedzkiego zasilał Kraków w wodę z Rudawy.

STACJA II - ANTYMISYJNOŚĆ - BWA OLSZTYN
zawierała Infiltracje: rytuały ślubne, wybory polityczne, test psychologiczny Szondiego, Inwigilacje. Drugim montażem były Infiltracje związane z regionem - poszukiwania źródeł rzeki Łyny, a w kontekście historycznym losy plemion Prusów mieszkających na tych terenach i wytępionych przez Krzyżaków.

STACJA III - PROTOFABUŁA/PROTOZWIĄZKI - BWA ZIELONA GÓRA
zawierała dwa filmy: Protofabułę - film pokazujący na zasadzie różnych asocjacji cały przekrój Infiltracji z lat 1997-2010 oraz Protozwiązki - film powstały w całości z materiałów nakręconych w Zielonej Górze, w szczególności: dziejów rzeki Złotej Łączy, losów nowych mieszkańców którzy po 1945 roku przybyli z Kresów, pradziejów regionu - badań nad kulturą łużycką, odradzającego się winiarstwa.

STACJA IV - NIERZECZYWISTOŚĆ OBSERWACJI - BWA BYDGOSZCZ
zawierała Infiltracje: Zespół Obserwacyjny Ptaków oraz materiały nagrane w rejonie Bydgoszczy ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia rzeki Brdy i dziejów Bydgoszczy na przestrzeni wieków.

Wróć do tekstu >>

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>