BEYOND TIME 2017 - nabór na rezydencje artystyczne

Wyniki naboru 2017


Do edycji rezydencji "Beyond Time/Poza czasem 2017"
zostali zakwalifikowani artyści:

Lipiec
MANUEL GUILLIN (Argentyna) 
MARIA MAYORAL (Meksyk)

Sierpień
DEREK TUMALA
(Filipiny)
YOAN ROBIN (Belgia/Francja)

------------------------------------------------

Nabór na rezydencje artystyczne „Beyond Time/Poza czasem 2017"

English version

Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11
43-300 Bielsko-Biała
Strona internetowa: www.galeriabielska.pl

Blog rezydencji >>

Zespół „Beyond Time"
Izabela Ołdak - inicjatorka i kuratorka
Justyna Łabądź - współkuratorka

Cel: realizacja projektów artystycznych w przestrzeni publicznej Bielska-Białej, spotkanie z artystami - prezentacja twórczości, warsztaty, inne wydarzenia w Galerii Bielskiej BWA angażujące lokalną społeczność.

Czas trwania rezydencji:
I termin: 1 - 30 lipca 2017
II termin: 1 - 30 sierpnia 2017

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 20 kwietnia 2017
Ogłoszenie zakwalifikowanych artystów: początek maja 2017


Galeria oferuje zakwaterowanie, pomoc techniczną i promocyjną wydarzeń.
Artysta we własnym zakresie pokrywa koszty podróży, wizy, ubezpieczenia, materiałów artystycznych, wyżywienia i innych potrzeb.

Program rezydencji:
Tegoroczna edycja rezydencji poświęcona jest sztuce nowych mediów - wideoinstalacjom, wideo-art, mappigowi itp. Uczestnicy są zobligowani do zrealizowania co najmniej dwóch wydarzeń/dzieł artystycznych w przestrzeni publicznej, które będą odwoływać się do tematu rezydencji (Beyond Time/ Poza czasem) - do specyfiki miasta Bielska-Białej, środowiska, pejzażu i historii miasta. Działania artystyczne mogą przyjąć formę festiwalu, performansu, audiowizualnych prac, koncertów, akcji artystycznych, happeningów, projekcji filmowych.
Rezydencje w 2017 roku są czasowo podzielone na dwie części. Każda będzie trwała jeden miesiąc (lipiec lub sierpień). W tym samym czasie w rezydencjach artystycznych może wziąć udział od 2 do 4 artystów.

Zdjęcia mieszkania >>

Wydarzenia w przestrzeni galeryjnej:
- Publiczna prezentacja twórczości w ciągu pierwszego tygodnia rezydencji
- Prezentacja końcowa w ostatnim tygodniu pobytu
- Podsumowanie całych, dwumiesięcznych rezydencji w postaci prezentacji multimedialnej w galerii

Inne proponowane działania:
- warsztaty dla dzieci i dorosłych
- performans
- koncert
- pokaz filmowy w przestrzeni galeryjnej lub w plenerze (plac przed Galerią Bielską BWA)
Projekty w przestrzeni publicznej:
- Minimalnie dwa wydarzenia w przestrzeni publicznej miasta zrealizowane we współpracy z innymi uczestnikami, kuratorami i lokalnymi artystami.

Kryteria aplikacyjne:
Rezydencje „Beyond Time/Poza czasem" kierowane są do międzynarodowego grona profesjonalnych artystów, którzy działają w dziedzinie sztuki współczesnej. Zaproszeni artyści powinni być zdolni do angażowania się w kooperatywne działania w czasie ich pobytu, komunikowania się z innymi artystami. Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, otwarcie się na dialog i współpracę. Uczestnicy powinni być zainteresowani realizacją prac w przestrzeni publicznej, wspólnie z innymi uczestnikami. Do aplikowania zaproszeni są zarówno indywidualni artyści, jak i duety artystyczne z całego świata (poza Polską).
Nie ma opłaty aplikacyjnej.

Co powinno zawierać zgłoszenie:
- wypełniony formularz aplikacyjny (do pobrania tutaj>>)
- portfolio (max. 15 stron, formaty: PDF lub JPG)
Tytuł e-maila: Beyond Time Application
Zgłoszenie z załącznikami nie powinno przekraczać w sumie 10 MB.
Zgłoszenia nieodpowiadające tym kryteriom nie będą brane pod uwagę.
Zgłoszenia, pytania należy przesyłać na adres Izabeli Ołdak: izabela.oldak@gmail.com , +48 506 338 954 lub Justyny Łabądź: j.labadz@galeriabielska.pl, +48 734 169 653

Zobacz poprzednią edycję >>

 

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>