NINATEKA - biblioteka multimedialna online


NINATEKA to sukcesywnie rozbudowywana o nowe treści, biblioteka multimedialna prowadzona przez Narodowy Instytut Audiowizualny w portalu nina.gov.pl, zawierająca obecnie blisko 2000 rozmaitych materiałów audialnych i audiowizualnych związanych z szeroko pojętą kulturą i jej kontekstami.

 

Ninateka

 

NINATEKA gromadzi dwa typy zasobów - audialne (w sekcji Audioteka) oraz audiowizualne (w sekcji Wideoteka). Są to starannie wyselekcjonowane materiały pochodzące m.in. z archiwów polskich studiów filmowych, Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, instytucji kultury oraz niezależnych producentów. Wszystkie dostępne materiały pogrupowane są w kategorie tematyczne ułatwiające wyszukiwanie, według filtrów takich jak: muzyka, sztuka, teatr i opera, literatura, o filmie, dokumenty, historia i polityka, debaty i konferencje, festiwale, wywiady, recenzje.

W ramach akcji specjalnych takich jak „Retro animacje dla małych i dużych dzieci" czy „Włącz teatr!", a także proponowanych „tematów tygodnia" wybrane materiały eksponowane są w szerszych, dokładnie opracowanych blokach tematycznych.

W Audiotece udostępniane są także zapisy wartościowych debat czy wykładów, do należy cykl wykładów otwartych Teatru Narodowego wygłaszanych między 1999 a 2007 rokiem przez krytyków literackich, filmowych i teatralnych, historyków sztuki, aktorów, dziennikarzy, reżyserów, eseistów.

 

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>