Joanna Pawlik - CZY TO JEST NIEREALNY TAKI PLAN? - odsłona druga

Fotorelacja z wernisażu >>

English version
_______________________


Wystawa prac wideo krakowskiej artystki Joanny Pawlik.

 

Joanna Pawlik, Piosenka, kadr nr 2 z filmu

Joanna Pawlik, Piosenka, kadr nr 3 z filmu

 

"Artystka podejmuje refleksję nad kreacją, niepełnosprawnością i wykluczeniem. Dotyka niewidzialnych podziałów przebiegających tak w świecie sztuki jak i społeczeństwie. (...)
Bohaterami/bohaterkami filmów są twórcy i osoby, których obecność może budzić u odbiorcy zdziwienie, zakłopotanie czy dyskomfort. Artystka konfrontuje widza z pozastandardowymi wizerunkami postaci. Czyni to, aby zmniejszyć dystans dzielący osoby pełnosprawne od niepełnosprawnych, a ostatecznie zakwestionować zasadność uprzedmiotawiających podziałów. Pawlik w swoich pracach podkreśla podmiotowy wymiar każdego człowieka. Wydobywa ukryte w ludziach niemal klasyczne piękno. Zaproszone przez nią osoby dzielą się swoim doświadczeniem, emocjami i pragnieniami. Ze względu na ograniczenia ciała, a czasem przez bariery komunikacyjne i ciągłe stykanie się z wykluczeniem społecznym, mają one przed sobą dodatkowe przeszkody, stojące na drodze do spełnienia marzeń czy zaspokojenia takich potrzeb, jak bliskość, czułość i miłość. Czasem ich cele bywają nieosiągalne i utopijne; bywa, że są narażone na porażkę".

                                                     Agnieszka Żechowska, kuratorka pierwszej
                                                     odsłony wystawy "Czy to jest nierealny
                                                     taki plan?", Galeria Supermarket Sztuki/
                                                     Wizytująca Galeria, Warszawa, 2016

______________________________________________________________________

W realizowanych przez Joannę Pawlik filmach bohaterami są m.in. niepełnosprawni uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Artes w Krakowie. Swobodnie, bez skrępowania obecnością kamery, opowiadają o swoich przeżyciach i pragnieniach, rozmawiają, śpiewają, wyrażają emocje. Widz może skupić uwagę tylko na występujących osobach i wypowiadanych przez nie słowach. Prosta sceneria, zbliżenia twarzy, podkreślają wagę wypowiedzi, cielesność postaci.
Tytuł wystawy - „Czy to jest nierealny taki plan?" zaczerpnięty został z tekstu piosenki Wiktora Okroja, jednego z podopiecznych Fundacji Artes. - „Stawia on pytania o możliwość realizacji planów, rozwijania zainteresowań, spełnienia marzeń, zaspokojenia potrzeb emocjonalnych i twórczych osób niepełnosprawnych, a także pytania o to, czy możliwe jest przełamanie barier społecznych i mentalnych „pełno- i niepełnosprawnych" na płaszczyźnie sztuki? "­- mówi Agnieszka Żechowska.

 

Joanna Pawlik, Rozmowa, kadr nr 2 z filmu

Joanna Pawlik, Rozmowa, kadr nr 4 z filmu

 

W Galerii Bielskiej BWA przedstawione będą prace Joanny Pawlik: „Jak kiedyś poznam", „Piosenka", „Rozmowa", "Piosenka o nauczycielce", „W jak najlepszym porządku" oraz nagranie koncertu Wiktora Okroja „Nie wasz się pisać" i recitalu Agaty Wąsik „Podnoszę lampę w stronę złotych drzwi".

Na bielskiej wystawie po raz pierwszy pokazane zostaną dwie nowe prace Joanny Pawlik: film „Słowa słowa" i rejestracja wideo performansu artystki we Wrocławiu.

"Film "Słowa słowa" zarejestrowałam smartfonem. Wykorzystywanie
znaków manualnych w języku migowym, swoisty "taniec rąk" przypadkowo
spotkanej dziewczyny w pociągu, fascynacja gestem i jego nieodgadnione
znaczenia skłoniły mnie do nagrania wideo. Film jest niejawną
rejestracją rozmowy dziewczyny z jej (niewidocznym w kadrze) partnerem,
rozmowy pozawerbalnej, tej której nie można podsłuchać. Pomimo chęci
nawiązania kontaktu z dziewczyną, obawiałam się dyskomfortu - braku
możliwości porozumienia, wkroczenia w zamknięty świat osób głuchoniemych" - mówi Jonna Pawlik.

Drugi premierowy film to rejestracja wideo performansu Joanny Pawlik w opuszczonym budynku Instytutu Farmacji  wrocławskiej Akademii Medycznej podczas Przeglądu Sztuki Survival we Wrocławiu w 2014 roku. Pokonując własną niepełnosprawność, artystka wspina się na kolejne stopnie przy pomocy rąk i nogi.
Pokonywanie schodów to temat, który Joanna Pawlik podejmowała kilkakrotnie w różnych miejscach. Jednym z nich jest kopalnia węgla kamiennego Murcki w Katowicach. Film dokumentujący ten performans będzie podczas wystawy pokazywany dodatkowo w holu Galerii Bielskiej BWA.

Prezentacja w Bielsku-Białej jest drugą odsłoną wystawy Joanny Pawlik „Czy to jest nierealny taki plan?", będącej wspólnym przedsięwzięciem Galerii Supermarket Sztuki i Wizytującej Galerii, przedstawionej w Warszawie w 2016 roku.

Joanna Pawlik urodzona w 1974 roku, mieszka i pracuje w Krakowie. Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa. Doktorantka Wydziału Sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią oraz wideo. Twórczość Joanny Pawlik oscyluje pomiędzy zagadnieniami społecznych mechanizmów wykluczenia a osobistymi przestrzeniami odczuwania. Autorka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych min: „Balans" w Galerii Bunkier Sztuki, „Medycyna w sztuce" w MOCAK (Kraków), „Disabled By Normality", DOX Art Contemporary Center, Praga, Czechy, „Dzień jest za krótki - kilka opowieści autobiograficznych", Muzeum Współczesne, Wrocław.
W ostatnich latach specyfiką twórczości Joanny Pawlik jest współpraca z artystami amatorami, z którymi realizuje swoje projekty: wystawy, koncerty/ performanse, m.in.w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2016 roku.

Czas trwania wystawy: 3 lutego - 5 marca 2017.

Więcej na stronie internetowej artystki >>

____________________________________________________________________

Patronat medialny:

          

____________________________________________________________________

W mediach o wystawie "Czy to jest nierealny taki plan?" i artystce:

Joanna Pawlik w Galerii Bielskiej BWA, program Uwaga! weekend, prowadząca Aneta Chwalba, gość: Agata Smalcerz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA, emisja 2.2.2017, od 29' 58" >>        

Wystawa Joanny Pawlik w Bielsku-Białej, Serwis Telewizyjny Rausza, Bielsko-Biała, realizacja i red. Ryszard Wesołowski, publikacja: 20.2.2017, od 6'28" >>                   

TVP Katowice, program "Z kulturą", prowadzenie Marianna Duffek, redakcja materiału Ireneusz Kaznocha, emisja 18.2.2107, od 19'54"  >>              

Anna Krawczyk, "Realny plan! Joanna Pawlik w Galerii Supermarket Sztuki", Magazyn "Szum", magazynszum.pl/Krytyka (aktualizacja 26.10.2016; dostęp 20.01.2017  >>

"Performerzy życia, outsiderzy sztuki". Z Joanną Pawlik rozmawia Klaudia Muca, Pismo Kulturalne "Fragile", www.fragile.net.pl/ Czytelnia/Sztuka  (aktualizacja 19.10.2016; dostęp 20.01.2017)  >>

Portrety. Joanna Pawlik, scenariusz i realizacja Anna Zakrzewska, Tomasz Filiks, Videofan, TVP Kultura, 2016 (dostęp 20.01.2017) >>

Małgorzata Bożek, "Symetria nie istnieje, chyba że ją stworzysz. sztuka Joanny Pawlik, "Fragile", nr 1 (35) 2017, s. 30 (pdf. >>)

Łukasz Karkoszka, "Malarskie wizje i wizualna cielesność", Gazeta Wyborcza. Katowice, Bielsko-Biała, środa, 15 lutego 2017, s. 5 (pdf.>>)    

"Wspinaczka i taniec rąk", Kronika Beskidzka, 16 lutego 2017, Nr 7 (3132), str. 33 (pdf. >>)

 

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>