MAŁGORZATA ŁUCZYNA - KOMPLEKS

5-30 września 2012


Fotorelacja z wystawy >>

Na najnowszy projekt Małgorzaty Łuczyny pt. „Kompleks" składają się wieloekranowa projekcja wideo oraz obiekt. Swoje prace artystka zrealizowała w czasie kilkumiesięcznego pobytu na stażu zagranicznym fundowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który odbył się na Uniwersytecie Jana Evangelisty Purkyně w Uściu nad Łabą w Czechach na przełomie 2011/2012 roku.

Małgorzata Łuczyna, Kompleks, 2012, kadry wideo


- „Kompleks" to projekt łączący kilka działań, które zrealizowałam na terenie dzielnicy Předlice: wideoperformans, street art i obiekt, które później rozwinęłam, wprowadzając instalację interaktywną i wieloekranową projekcję wideo. Praca ta jest dla mnie studium wędrówki na wielu różnych płaszczyznach. Dlatego jest to praca nie tylko o miejscu, jakim są Předlice, ale o mnie i mojej konfrontacji z tą przestrzenią" - mówi Małgorzata Łuczyna.


Předlice, to przemysłowa dzielnica czeskiego miasta. Miejsce to przywodzi na myśl labirynt z kompleksem fabryk, magazynów i składów towarowych rozciągających się na przestrzeni wielu kilometrów kwadratowych.

- „Prawie każdy obiekt otaczają mury, wszystkie ulice upodabniają się do siebie, nie ma prawie domów mieszkalnych, a jeśli są, to w stanie kompletnej dewastacji. Mieszkają w nich ludzie, głównie Romowie, ale trudno ich spotkać na ulicach. Zresztą nie dążyłam do nawiązywania kontaktów, może ze względu na nieufność, a może dlatego, że romska kultura jest mi obca. Miałam wrażenie jakby oni sami byli uwikłani w tę przestrzeń, zamknięci w niej, jak w labiryncie z wieloma niedostępnymi obietnicami wyjścia" - mówi o genezie projektu artystka.

Małgorzata Łuczyna, Kompleks, 2012, fragment wystawy, fot. K. Morcinek


Małgorzata Łuczyna jest absolwentką edukacji artystycznej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (2006), obecnie pracuje jako asystentka w Pracowni Fotografii Instytutu Sztuki na cieszyńskim Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się fotografią, sztuką wideo oraz różnymi formami działania w przestrzeni publicznej.


Podczas realizacji projektu „Kompleks" artystka współpracowała: z Yauhenim Tsitko i Jackiem Złoczowskim przy realizacji nagrań wideo, oraz z Grzegorzem Łuczyną przy realizacji aplikacji interaktywnej.

Fotorelacja z wystawy

O wystawie pisze Agata Smalcerz

Czytaj tekst >>

www.luczyna.art.pl

 

O wystawach także w:


*  TVP 2 "Panorama", 8.09. (od 23,50 min)>>

* TV Bielsko/BTI >>

 

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>